BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:91. Error 9: Invalid character

Menu

Ze względu, iż organizację zaliczyć można do nowo powstałych, nie posiadaj±cej do¶wiadczenia w działaniu, jednak  Stowarzyszenie  nie próżnuje. Poniżej przedstawione zostan± działania jakie ma już na swoim koncie organizacja:

·        zadrzewianie – galeria,

·        ognisko integracyjne – galeria,

·        rajd rowerowy – galeria,

·        kulig – galeria.

Ponadto celem Stowarzyszenia jest:

·        organizowanie imprez, spotkań, szkoleń, wycieczek, wypoczynku, itp.,

·         podejmowanie inicjatyw w celu wzbudzania przedsiębiorczo¶ci,

·         pomoc metodyczna i techniczna w organizowaniu się ludzi w różnych celach,

·         wydawanie i publikowanie materiałów promocyjnych i popularyzatorskich,

·         ¶ledzenie zagrożeń dla ¶rodowiska naturalnego oraz u¶wiadamianie o tym ludzi, a także podejmowanie działań dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego,

·        pozyskiwanie ¶rodków krajowych i zagranicznych na działalno¶ć statutow± oraz pomoc innym grupom społecznym.

 

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa